Inget bokprojekt är för stort,
eller för litet. Vi formger, illustrerar,
redigerar samt ombesörjer tryckning och distribution av böcker för förlag,
egenutgivare, företag
och institutioner.

Se några goda exempel här.

Bokprojektet driver i samarbete med iVisby tryckeri
också en nätbokhandel med fokus på
oberoende och mindre förlag:
Bokmusen.se

nyheter  |  formgivning  |  produktion  |  offset & digitaltryck | typografiska tips | om företaget | kontakt

Näktergalslunden
623 76 Klintehamn
info@bokprojektet.se
0498-24 19 30