Varför typografi?

Med en medveten typografi kan budskapet i texten utan onödiga hinder nå fram till läsaren, syftet är att göra texten så läsvänlig som möjligt. En god typografi »verkar utan att synas«. Om den utmärker sig så har man ofta tagit i för mycket.

God typografin är en bärare av tradition. Själva läsandet bygger på vana. Vanan vid de bokstavsformer och ordbilder vi känner igen. Att måna om typografin är att bry sig om läsaren och författarens budskap.

Här på dessa sidor utgår jag ifrån den traditionella bokens utformning och typografi. Men mina råd och tips är till stora delar även tillämpliga för andra trycksaker.

Med mina typografiska tips vill jag hjälpa dig i dina val av bokformat, typsnitt, marginaler m.m. så din text blir tillgänglig och lättläst. Du kommer också märka hur allt hänger ihop, som när du minskar på textens storlek (graden) för att få in mer text på sidan då måste du kanske öka marginalerna för att raderna annars blir för långa... Ja ibland kan det kännas som att friheten att utforma boken är inskränkt. Så är det, vi är så starkt traditionsbundna i vårt läsande att ramarna inte går att tänjas hur långt som helst. Eller om vi vänder på det så har boken genom århundraden slipats och utvecklats till den perfekta bäraren av ordet och berättelsen.

När du har kommit så långt med ditt manus att du känner dig mogen att stöpa den i bokens form är det logiskt att börja med att fundera på vilket format du ska ha på boken. Valet är fritt, men tittar du i din bokhylla kan du se att olika typer av böcker ofta har liknande format. En pocketbok är som namnet anger mindre, mer fickvänlig i formatet. De flesta romaner har ett sinsemellan närliggande format. Andra publikationer som offentliga utredningar och akademiska avhandlingar har så gott som alltid ett givet format. Börja i bokhyllan, på biblioteket eller hos din bokhandlare. Titta på andra böcker i samma genre och utgå från dem. Passar formatet för din bok? Hur vill du att läsaren ska möta din bok? Alltför ofta sneglar man på ett stort format för att få in mycket text på sidorna i avsikt att få ned sidantalet och därigenom en billigare bok. Men det kan vara föga värt om det leder till en tröttande läsning.

Nu förstår du lite om varför jag skrivit dessa sidor. Du kan läsa dem i följd i den ordning som de står i innehållsförteckningen till höger. Då behöver du bara följa pilarna i slutet på varje sida. Eller använda mina typografiska tips som en uppslagsbok. Till flera av sidorna har jag gjort separata PDF:er som du kan skriva ut som fullskaliga exempel.

Lycka till med din bok!

Min förhoppning är att jag med dessa sidor kan väcka ditt intresse för typografi och att de ska stimulera dig till att lära dig mer. Har du glädje av dem tipsa då gärna andra och lägg en länk till mina sidor. Har du frågor eller invändningar hör gärna av dig så kan jag göra sidorna ännu bättre. Självklart är du också välkommen att anlita mina tjänster för ditt bokprojekt, för föreläsningar eller kurser i typografi och formgivning.
                                                             Mart Marend

-> Nästa: 1. Typsnitt

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend