Register/index

A
Acrobat
anfang
anföringstecken
antikva
avstavning

B
bestruket
bindestreck
blank
bokformat
bomb
bulk

C
cicero
citat
citattecken
CMYK

D
danskt band

E
eftersättsblad

F
fast blanksteg
fast mellanslag
fet
fiberriktning
fibonaccis talföljd
format
FrameMaker
fyrkant
förord
försättsblad

G
glans
gloss
grad
gramvikt
gultonad
gyllene snittet
gåsögon

H
horunge
hårda pärmar
hängande

I
InDesign
indrag
innehållsförteckning

J
justering

K
kapitel
kapitelrubrik
kapitäler
klotband
kolumntitel
kursiv
kägel

L
lack
laminering
limbindning

M
manus
marginal
marginaljusterad
matt
mellanrubrik
mellanrum
minustecken
mjuka pärmar
MS Publisher
MS Word

O
obestruket
omslag
opacitet
ordbehandlingsprogram
ordmellanrum

P
PageMaker
pagina
papper
PDF
pica
pocket
pratminus
program
punkt
pärmäverdrag

Q
QuarkXPress

R
radavstånd
radlängd
replik
rubrik

S
sanserif
satsyta
serif
sidnumrering
silk
skiljetecken
skyddsomslag
skärsmån
smutstitel
stycke

T
tankstreck
tillriktning
titelsida
tryckort
trådhäftning
tumtecken
typsnitt

U
understrykning
utfallande
utgångsrad

V
vänsterställd

Y
ytjämnhet

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend