20. Länkar

Internet har snabbt utvecklats till vår mesta källa till allehanda information. Detta gäller även något så »gammaldags« som böcker och bokformgivning. Informationen på nätet uppdateras fortare än vad Gutenberg någonsin kunde ana. Därför väljer jag att inte lägga upp en lista över länkar den skulle aldrig vara aktuell. Mitt tips är att du söker vidare själv på relevanta sökord och fraser. Ofta finner du fyllig information hos byråer, tryckerier, pappersleverantörer m.fl.

När det gäller goda exempel finns det en sida där du finner det bästa ur samtida svensk boutgivning och det är Svensk bokkonst på KB:s hemsida.

Slut

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend