19. Lästips

Källan till de tips jag här lämnar har jag främst hämtat från mitt dagliga arbete med bokformgivning. I över 30 år har jag på olika sätt medverkat i otaliga bokproduktioner. I början tittade jag i andra böcker och försökte härma det jag tyckte såg bra ut. Många goda råd fick jag också från dåtidens sätterier och tryckerier. Senare har jag haft glädjen att arbeta tillsammans med erfarna grafiker som delat med sig av sina kunskaper. En del kurser har jag också gått, bland annat på Grafiska Institutet. Och så har jag själv hållit många kurser vilket är en god del av det egna lärandet.

Informationen på dessa sidor är bara »förrätten« som ger en kortfattad introduktion till typografin och bokformgivningen. Nu får du själv stå för resten av »måltiden«. Jag vill varmt rekommendera följande böcker som är bra att ha till hands i hyllan då du sätter igång.

Svenska skrivregler, utgivna av Svenska språknämnden. Liber 2000. Denna bok använder jag som min »rikslikare« när det gäller skrivregler om hur jag använder skiljetecken, förkortningar sifferuttryck etc. Den är bra att falla tillbaks på om man någon gång blir oenig om exempelvis om hur man använder stor eller liten bokstav.

Typografisk handbok. Christer Hellmark. Ordfront 2004. En bra bruksbok i ämnet.

Bokstaven, ordet, texten. Handbok i grafisk formgivning. Christer Hellmark. Ordfront 1998. Liksom ovanstående en bra rådgivare bredvid datorn.

Arne Heines bok om typografi. Arne Heine. Bild & Kultur 2005. Ett högklassigt uppslagsverk.

Grafisk kokbok 3.0. Kaj Johansson, Peter Lundberg & Robert Rydberg. Arena 2006. En pedagogisk sammanfattning av hela den grafiska produktionsprocessen.

Typiskt typografiskt. Bo Berndal & Paul Frigyes. Fischer & Co 1991. - Erfarenheter och synpunkter mellan manus och tryck.

-> Nästa: 20. Länkar

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend