17. Hur ska mitt manus se ut?

Oavsett om du skriver ditt manus för att lämna bort det till någon annan som ska formge boken eller att du gör allt arbete själv underlättar det att skilja mellan skrivarbetet och den grafiska formgivningen.

Skriv in din text i ett ordbehandlingsprogram. MS Word är det vanligaste. Gör det enkelt för dig och börja inte med att tänka på typsnitt och hur mellanrubriker ska se ut. Fokusera på texten och det du har att berätta.

Särskilt om du ska lämna ditt manus till någon annan som gör den grafiska formgivningen ska du undvika att krångla till det och därigenom orsaka merarbete. Undvik till exempel att börja nytt stycke genom att mata in första raden med ett antal blanksteg, det är enklare att senare göra det i layoutprogrammet. Undvik att använda bindestreck vid pratminus och kolla så du inte matar in onödiga dubbla mellanslag eller mellanslag före skiljetecken som punkt och komma. Skriv kapitel- och mellanrubriker som ett eget textstycke med en radmatning före och efter. Det allra besvärligaste är manus där författaren gjort gjort en egen ombrytning och lagt upp sitt manus i två spalter på liggande A4-format dör att uppslagen ska se ut som den slutgiltiga boken. Tänk på manuset som en text bara och ingen formgiven bok.

Bilder ska du hantera vid sidan om manuset. Numrera alla bilder, gärna i den ordning de kommer i boken. Gör en tydlig markering, som ett eget stycke där du skriver den eventuella bildtexten samt en referens med bildens nummer. Detta oavsett om du lämnar bilderna digitalt eller som fysiska original.

Lämnar du manus till någon annan för formgivningen är det viktigt att du har bra ordning på dina textdokument, filerna. Kolla i ett tidigt skede hur han eller hon vill ha det. Själv brukar jag föredra att få hela bokens manus i en fil. Lämnar du manuset i flera olika filer se till att numrera dem. Är det fler en tio dokument börja numreringen med 01, 02 osv. Då är de lättare att sortera i ordning. Hör också om den du lämnar manuset till vill ha en utskrift med som referens.

-> Nästa: 18. Hjälp, jag har bråttom!

Sidan uppdaterad 2008-01-11

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend