16. Vilket program ska jag välja?

Det är lika viktigt att välj rätt verktyg när du ska formge din bok som när du exempelvis arbetar i trä. Ingen kapar vedträn med yxa och klyver dem med såg. På marknaden finns inte så många olika program för formgivning att välja på. De idag vanligaste är InDesign och QuarkXPpress. En del proffs använder också FrameMaker och så kanske någon ännu använder PageMaker (ersatt av InDesign). Samtliga dessa program är lämpliga verktyg för bokformgivning. De har lite olikheter men oftast är det en smaksak vilken man väljer det som skiljer är sådant som den mer avancerade användaren kan dra nytta av.

Att använda MS Word för bokformgivning vill jag dock starkt avråda från. Det är ett ordbehandlingsprogram och ska användas som det. Likaså bör du undvika MS Publisher.

Utöver layoutprogrammet är det bra om du har Adobe Acrobat eller ett annat program där du kan exportera din färdiga layout till PDF, den standard branschen använder för att föra över tryckfärdiga filer till tryckerier. OBS! det räcker inte med det gratisprogram som heter Acrobat Reader som är just som det låter ett program för att »läsa« PDF - Acrobat-filer. I Adobes egna program som InDesign och kompletta programpaket ingår exportfunktionen till PDF.

De filer som du sänder till tryckeriet ska ha vissa egenskaper. Information om detta kan du få från det tryckeri du ska trycka hos. De krav som ställs handlar om kvalitet, exempelvis att att använda typsnitt ingår i filerna, att bilder har rätt upplösning och att färger är definierade som CMYK (den standard som används vid fyrfärgstryck där bokstäverna representerar de fyra tryckfärgerna C = Cyan, M = Magenta, Y = Yellow, K = blacK).

Utöver layoutprogram kanske du också behöver bildredigeringsprogram och illustrationsprogram men det är i detta sammanhang överkurs.

-> Nästa: 17. Hur ska mitt manus se ut?

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend