13. Bokens disposition

Dispositionen av en bok följer som regel ett traditionellt mönster med titelsida/or, innehåll, förord, kapitelindelning och eventuella register. Tabellen nedan listar vanligt förekommande sidor mellan pärmarna i en bok. En del är obligatoriska andra använder du vid behov. Uppställningen är i den ordning de vanligtvis förekommer.
(H) = höger-, (V) = vänstersida.

benämning   innehåll
försättsblad vid hårda pärmar Lämnas pappersblankt eller trycks med färg eller lämpligt motiv
smutstitel (H) kan utelämnas Bokens titel i liten grad
främst för hårdbundna böcker
baksida (V) kan utelämnas Kan lämnas tom eller innehålla en lista över författarens tidigare verk
titelsida (H)   Bokens författare, titel, ev. undertitel och förlag
tryckort (V)   Uppgifter om upphovsrättsinnehavare ©, medverkande, tryckeri, tryckort, tryckår och ISBN. Eventuell dedikation.
dedikation kan utelämnas Kortare dedikationer kan placeras på tryckortssidan.
innehåll kan utelämnas I skönlitteratur behövs sällan en innehållsförteckning
förord (H) kan utelämnas En del böcker har flera förord och kan även kallas inledning.
huvudtext (H)   Själva bokens huvudtext.
litteraturlista kan utelämnas Litteraturlista om sådan finns eller eventuell notförteckning om boken har slutnoter.
register kan utelämnas Sak- eller personregister om sådana finns.
slut   Lämna helst sista sidan eller ett par blanka i slutet av boken
eftersättsblad vid hårda pärmar  Lämnas pappersblankt eller trycks med färg eller lämpligt motiv

Pagineringen/sidnumreringen placeras vanligtvis under satsytan antingen centrerat eller i linje med satsytans yttre marginal. Men andra placeringar förekommer. Sidorna kan också ha kolumntitlar som vanligtvis innehåller kapitelnamnet eller avsnittets benämning. Kolumntitel och pagina kan placeras tillsammans eller skilda från varandra. Alla sidor ska inte pagineras det gäller dels bokens inledande sidor fram till förordet. Sista sidan i ett kapitel behöver inte pagineras likaså inte eventuella blanksidor.

Sidnumreringen i en bok börjar alltid räknas från inlagans första sida (smutstiteln eller titelsidan). Försätts- respektive eftersättsbladet ingår ej i sidnumreringen. Tidningar och tidskrifter pagineras från och med omslagets framsida.

-> Nästa: 14. Bindning & omslag

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend