12. Pappersval

Valet av papper är viktigt för vilken känsla du vill förmedla med din bok. En roman eller berättelse med löpande text gör sig bäst på ett svagt gultonat papper medan en bok med bilder helst ska tryckas på ett vitt och slätare papper.

Papper finns i en närmast oändligt antal kvaliteter från olika tillverkare och med skilda egenskaper. Papper för böcker är vanligtvis obestrukna eller bestrukna. Bestrykningen görs med lera (kaolin) och ger pappret en jämnare och hårdare yta.

Obestruket papper lämpar sig bäst för text och då gärna med en svag gulton som minskar kontrasten mellan papprets vithet och den svarta texten. Obestrukna gultonade papper har ofta ordet »book« eller »cream« med i namnet.

Böcker med bilder såväl foton som andra illustrationer, särskilt i färg, gör sig bäst på bestruket papper. Den bestrukna ytan är slätare och har därmed bättre egenskaper för att återge bilder. För att bilderna ska kunna återges så troget originalet som möjligt ska du välja ett vitt bestruket papper så att de ljusa och vita partier i bilderna blir så ljusa som möjligt. Samtidigt påverkas inte andra färger av papprets egen färg. Bestrukna papper finns också i med olika glans från matt till högblankt. Här får du välja efter egen smak. Blankt papper ger snygga bilder men text på blankt papper kan bli svårläst med tanke på den starka kontrasten och reflexerna i pappret. Olika ytkvaliteter av bestruket papper brukar benämnas »matt«, »silk« eller »gloss«.

Papprets egenskaper

Ett papper anges med papprets namn och en gramvikt. Exempelvis »Ensolux Cream 80 g«. Gramvikten anger hur mycket pappret väger per kvadratmeter och säger något om papprets tjocklek. Ju högre gramvikt av ett papper med samma kvalitet desto tjockare är det. Men här skiljer det också mellan olika papperskvaliteter, ett obestruket papper med samma gramvikt som ett bestruket är tjockare då leran i bestrykningen har högre densitet och gör pappret tyngre.

Undvik att använda för tunna papper, det gör att text, och bilder, kan lysa genom pappret och störa. Papprets genomskinlighet anges med dess opacitet angett i procent där 100 % betyder att genomskinligheten är den lägsta. Obestrukna bokpapper har som regel en opacitet på 90-95 % och bestrukna papper mellan 95 och närmare 100 %.

Även papper med låg gramvikt kan vara tjocka genom att det är »luftigare« och sägs då ha högre bulk. Ett exempel då detta kan du se i pocketböcker som ofta har tjockare papper men trots detta låg gramvikt. Värdet för papprets bulk anger förhållandet mellan tjockleken och gramvikten och anges i ett siffervärde som regel mellan 0,8 och 1,9. Bestrukna papper har låg bulk och obestrukna bokpapper finns som regel med olika bulk för olika behov.

Utöver ovanstående egenskaper hos papper finns också värden för vithet, glans, ytjämnhet mm. Men det får ses som överkurs. En egenskap hos pappret som du dock aldrig får försumma är fiberriktningen. Vid papprets tillverkning kommer cellolusafibrerna i pappersbanans riktning. Den egenheten gör att pappret blir mer böjligt på ena hållet. Därför är det viktigt att pappret vid tryckningen har fiberriktningen längs boksidan uppifrån och ned. Annars känns det som sidorna står »stelt« rakt ut då du bläddrar. Detta är normalt inget du själv behöver tänka på, det har tryckeriet koll på. Men det finns mindre seriösa tryckare som inte bryr sig. Vanligast är det då du trycker en bok digitalt i en printer som trycker i A4 eller A3 och boken du ska trycka har ett format som är A5 eller mindre. Då händer det att mindre nogräknade tryckare väljer sitt standardpapper i stället för ett papper med motsatt fiberrikting.

-> Nästa: 13. Bokens disposition

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend