11. Bokens format

Valet av format beror på vilken typ av bok du har. Romaner har ofta formatet 130 x 210 mm (bredden anges alltid först) eller 150 x 225 mm, akademiska avhandlingar och offentliga utredningar är som regel 165 x 242 mm (statsformat), läroböcker är ofta 169 x 239 mm (G5) eller 210 x 240 mm, enklare rapporter skrivs ut från den egna skrivaren i 210 x 297 mm (A4) och sånghäftet på firmafesten kanske är ett vikt A4, 148 x 210 mm (A5). Pocketböcker är som regel 110 x 180 mm. Det finns inga definitiva standarder när det gäller böcker däremot finns det standardiserade formatserier som A-, G- och S-formaten några av dem användbara för böcker, se tabell nedan.

format i mm
(B x H)
benämning användningsområde
105 x 148 A6 vykort, korrespondenskort
110 x 180   pocketböcker
130 x 210   romaner
148 x 210 A5 undvik detta för böcker
150 x 225   romaner
165 x 242 S5 (statsformat) avhandlingar, offentliga utredningar
169 x 239 G5 läroböcker
210 x 240   läroböcker
210 x 297 A4 PM, rapporter, egna utskrifter

Utöver vad som är brukligt för den typ av bok du ska trycka kan tryckarkets storlek i den tryckpress där boken trycks påverka valet av format. Böcker kan tryckas i tryckpressar i arktryck eller på rulle i löpande bana numera trycks också böcker ofta digitalt i laserprintrar sida för sida.

-> Nästa: 12. Pappersval

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend