10. Markerad text, kursiv & fet

Ibland vill du öka uppmärksamheten på ett eller flera ord i den löpande texten. Detta kan du markera på olika sätt. Enklast att förstärka ett uttryck eller markera ett ord i löpande text är att kursivera det. Undvik att använda understrykning och var försiktig med versaler.

I faktatexter kan det vara motiverat att använda fetstil för att markera nyckelord i den löpande texten. De blir då som ett slags rubriker läsaren lättare kan finna vid en översiktlig läsning. Men använd inte fetstil som markering i skönlitterära texter. Det blir alldeles för påtagligt och störande. Versaler i löpande text kan du i vissa sammanhang ersätta med kapitäler för att tona ner det visuella intrycket.

En annan markering av text är vid uppräkningar där du ställer upp ett antal ord eller fraser efter varandra i punkter. Här kan du använda en fetare punkt (ofta kallad bomb) före varje punkt. Låt bomben vara hängande så att textraderna har en fyrkants indrag samt högermarginalen ojämn. Den feta punkten kan du ersätta med ett pratminus vilket ger ett lugnare intryck. Men se till så det inte förväxlas med anföringstecken för repliker. En variant är att i stället för punkten ha siffror där det är motiverat.

-> Nästa: 11. Bokens format

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend