9. Citat

Ofta finns anledning att markera delar av en text som citat. Antingen är det i dialoger som i en berättelsen eller citat från andra källor. När det gäller dialoger med replikväxlingar är det valigast att använda pratminus som anföringstecken före varje ny replik. Se mer om detta på föregående sida.

Enstaka kortare citat i löpande text markerar du enklast med citattecken. Längre citat eller textutdrag markerar du bäst med en något avvikande sättning. Jag brukar välja att dra in hela texten med en fyrkants till vänster samt att sätta den vänsterställd (med ojämn högermarginal) och slutligen även skilja ut den med en blankrad före och efter den omgivande texten. Ibland kan det också vara meningsfullt att sätta den citerade texten i mindre grad, framförallt då det gäller längre textavsnitt som exempelvis referenser till lagtexter. Hela citatet bör om det inte framgår tillräckligt tydligt också inledas och avslutas med citattecken.

-> Nästa: 10. Markerad text, kursiv & fet

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend