8. Skiljetecken & mellanrum

Utöver bokstäver och siffror använder vi oss av skiljetecken som punkt, komma, pratminus m.fl. Ett av de vanligaste felen som avslöjar en okunnig formgivare är just användningen av felaktiga eller felaktig användning av skiljetecken.

Det första jag brukar reagera på är när man använder »raka« tumtecken i stället för korrekta citattecken. De flesta program går att ställa in så att det när du använder tangenten för citat/tum (Shift + siffran två) blir korrekta citattecken. Många program har tyvärr engelska citat med vid svensk användning felvända citattecken.

Det andra vanligaste felet är användningen av bindestreck i stället för tankstreck/pratminus. Tecknet för tankstreck är längre än det bindestreck som du får då du trycker på minus på tangentbordet. I en del program måste du trycka en särskild tangentkombination för att få fram tankstrecket i andra kan det räcka med att dubbeltrycka på minus. Det enkla bindestrecket används främst som bindestreck mellan sammansatta ord och vid avstavningar. Tankstreck använder du bland annat som anföringstecken före repliker, som pauser i en mening (ibland i stället för komma) eller för att markera »från till« i sifferuppgifter eller mellan ortsnamn samt som det matematiska tecknet för minus.

Också för mellanrum/mellanslag finns det olika bredder. Vid marginaljusterad text med rak vänster- och högermarginal blir ordmellanrummen olika därför måste du vara uppmärksam på situationer där mellanrummet ska vara fast som för siffror i tusental eller exempelvis telefonnummer. Använd då ett tunt blanksteg som också måste vara fast så att siffergruppen inte delas över två rader. En annan situation där du måste använda ett fast mellanrum är efter pratminus då du använder det som anföringstecken före repliker som börjar på ny rad.

Läs mer om användningen av dessa och andra skiljetecken i Språknämndens skrivregler som du finner uppgifter om under lästipsen.

-> Nästa: 9. Citat

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend