7. Rubriker

Rubrikens roll är liksom styckeindelningens att ge en längre text struktur. Samtidigt ger kapitelrubriker och mellanrubriker välkomna pauser, rastplatser på vägen genom boken.

En rubrik har som regel större grad än den löpande brödtexten. Har du flera rubriknivåer (undvik att ha för många) ska du ha en tydlig skillnad mellan dem. Ett par punkters skillnad i storlek är lämpligt. Du kan också använda ett annat typsnitt i rubrikerna för att göra dem tydligare eller kursiv eller halvfet. Undvik avstavningar i rubriker.

För mellanrubriker är det viktigt att du följer brödtextens radavstånd så att den samlade höjden för mellanrubriken med avståndet över, radavståndet, och avståndet under är jämnt delbart med brödtextens radavstånd. Annars kommer inte sidorna sluta jämnt nedtill.

Kapitelrubriker och kapitelinledningar

Som regel bör du låta ett nytt kapitel börja på ny sida. Om kapitlen är många och du anser dig ha ont om utrymme kan du börja kapitlen löpande utan sidbrytningar. Å andra sidan kan du då det är möjligt vara generös och låta nya kapitel alltid börja på ny högersida. Kapitelrubrikernas storlek styrs ofta av rubrikernas längd. Med kortare rubriker kan du kosta på dig större stilgrad. Lämna gärna lite extra luft före kapitelrubriken och också mellan rubriken och första stycket. Tänk också här, liksom för mellanrubriker, på radavstånd och luft så att allt utrymme före den löpande texten är jämnt delbart med brödtextens radavstånd.

Ibland börjar nya kapitel utan rubriker. Då kan du markera dessa genom att börja på ny sida, med anfang, luft över eller inledande kapitäler eller en kombination av dessa.

-> Nästa: 8. Skiljetecken och mellanrum

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend