6. Styckeindelning

En text delas upp i stycken för att ge den struktur, skapa naturliga pauser och samtidigt hålla samman berättelsen i ett logiskt sammanhang. Det vanligaste sättet att utmärka ett nytt stycke är med ett indrag på styckets första rad. Använd en »fyrkants« indrag för nytt stycke. Där en fyrkant är samma mått som textens grad. Har du en text satt i 10 punkter ska indraget vara 10 punkter.

Ibland ska ett nytt stycke börja utan indrag. Det gäller första stycket efter rubriker. I undantagsfall kan ett nytt stycke börja utan indrag med en blankrad före då du vill göra läsaren uppmärksam att nu börjar något nytt. Det kan vara påkallat av handlingen där det sker en större förflyttning i tid eller rum.

En annan variant att börja ett nytt stycke är med anfang, en större begynnelsebokstav som är två eller flera rader hög. Anfang kan du exempelvis använda vid början av ett nytt kapitel. Med eller utan anfang kan du också använda kapitäler för det eller de inledande orden i stycket. Kapitäler är versala bokstäver i gemen bokstavshöjd. OBS! detta kräver att typsnittet du använder finns representerat med kapitäler. Att bara välja versala bokstäver i mindre grad blir fel då linjerna i bokstäverna vid förminskningen blir för tunna.

För ett fullskaligt exempel på styckeindelning kan du ladda ned det som en PDF för utskrift här.

Avstavning

Avstavning är nödvändig för att få ett snyggt radfall och vid marginaljusterad text undvika för stora ordmellanrum. De flesta layoutprogram har acceptabla avstavningsfunktioner men de kan aldrig bli hundraprocentiga. Därför måste du alltid läsa igenom texten och rätta felaktiga avstavningar.

Undvik horungar

Horunge kallas ensamma rader från ett textstycke som antingen börjar sist på en sida eller avslutar ett stycke överst på en ny sida. Horungar är en av de klassiska misstagen som avslöjar en okunnig formgivare. Ofta kan en horunge där ett stycke börjar med endast en rad längst ned på sidan accepteras men aldrig den ensamma korta raden där stycket råkar sluta överst på sidan. För att bli av med horungar jan du antingen redigera texten så den blir längre eller kortare, manuellt korrigera avstavningar eller om du är varsam genom tillriktning spärra eller knipa stycket så du blir av med horungen. Samma gäller mycket korta utgångsrader i ett stycke där bara ett kort ord eller ett avstavat ord går över till sista raden i stycket.

-> Nästa: 7. Rubriker

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend