5. Satsyta/marginaler

Satsytan är den del av sidan som avgränsar textens (ofta även bildernas) placering. Omvänt anges satsytan oftast genom de marginaler du ställer in i ditt layoutprogram. Marginalerna, luftrummet runtom satsytan, är viktiga för helhetsbilden av boken.

Satsytans storlek och placering är av naturliga skäl i första hand beroende av bokens format men också valet av typsnitt, grad och radavstånd bestämmer, främst bredden, på satsytan. Höjden avgörs av sidans storlek och proportioner.

Det traditionella är att man ökar marginalens mått medurs (räknat på en högersida) med början i bunten (innerkant), sedan i överkant, därefter ytterkanten och slutligen med det största måttet i sidfoten (underkant). Ett exempel i bokformatet 130 x 210 mm: 15 mm inre, 15 mm övre, 20 mm yttre och 27 mm nedre marginal. I exemplet är den inre och övre marginalen lika. Beroende på hur boken är bunden (limbunden eller trådhäftad) blir upplevelsen av den inre marginalen olika. En limbunden bok går inte att öppna lika väl som en trådbunden bok varför du med den limbundna boken måste räkna med en större innermarginal vilket ofta får till konsekvens att du också proportionellt bör räkna om de andra marginalerna. Tänk gärna så att den limbundna boken visuellt har en smalare sida där du räknar bort de millimetrar som inte går att se på bokuppslaget.

För ett fullskaligt exempel satsytans bredd med olika teckengrad kan du ladda ned det som en PDF för utskrift här och ett exempel på en sida med väl avvägda marginaler här.

Som du nu märker är valet av typsnitt, grad, radavstånd, satsyta och bokformat helt beroende av varandra. Ökar du ett mått får det konsekvenser för de andra måtten som måste anpassas till varandra. Känner du dig osäker kan du börja med genvägen under Hjälp, jag har bråttom!

-> Nästa: 6. Styckeindelning

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend