4. Radlängd & justering

Textradens längd är kanske det mest avgörande för vår uthållighet att med välbehag läsa längre texter. Även om textens grad och radavstånd är väsentliga för läsbarheten så finns det inget som tröttar ut läsaren mer än långa rader.

Du kan jämföra en text på en A4-sida med smala marginaler skriven i 12 punkters Times med den satta texten i en roman. Även om romanens text är mindre kanske i 10 punkter blir radernas längd genom den smalare satsytan betydligt kortare än på A4-sidan.

Ett bra mått för en läsvänlig text är rader som i genomsnitt innehåller cirka 60 tecken (räkna då alla tecken, skiljetecken och mellanslag). Blir raden för lång är ofta det enklaste greppet att göra satsytan smalare. Alternativet att öka graden tvingar dig till att samtidigt öka radavståndet vilket får som konsekvens att det går in betydligt mindre text per sida i jämförelse med att du bara gör satsytan smalare. I nödfall kan en text med för långa rader »räddas« genom att öka radavståndet.

För ett fullskaligt exempel kan du ladda ned det som en PDF för utskrift här.

Justering

Det allra vanligaste är att den löpande brödtexten i en bok sätts marginaljusterat med rak vänster- och högermarginal. För att texten ska justeras så att båda marginalerna blir raka ökas eller minskas ordmellanrummen automatiskt av layoutprogrammet. Detta kan i sämsta fall skapa för täta eller framförallt glesa rader som behöver tillriktas genom att knipa eller spärra stycket. I undantagsfall kan du sätta texten vänsterställd vilket genom att alla ordmellanrum då blir lika stora ger en läsvänlig text. Samtidigt ger den ojämna högermarginalen också goda läsegenskaper men i gengäld får man en »oroligare« helhetsbild av sidan.

-> Nästa: 5. Satsyta/marginaler

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend