3. Radavstånd/kägel

Kägel är en gammal typografisk benämning för det vi vanligtvis kallar för radavstånd. Valet av radavstånd kan vara avgörande för läsvänligheten av din text. Ett vanligt fel är att man väljer en för stor grad på för litet radavstånd. Och därav följer att den ofta enklaste åtgärden för att öka läsvänligheten i en text är att öka radavståndet med bibehållen textgrad. Alternativt att minska graden och behålla radavståndet.

En vanlig grundinställning i layoutprogram är att radavståndet automatiskt blir 1,2 gånger teckenstorleken. Med 10 punkters text blir då radavståndet 12 punkter. En proportion som är i knappaste laget Själv brukar jag koppla bort inställningen för automatiskt radavstånd och börja med 14 eller 15 punkters radavstånd till 10 punkters text.

I exemplet till vänster är texten satt i samma grad, 10 punkter men på 12, 13,5 respektive 15 punkters radavstånd.

För ett fullskaligt exempel på de tre texterna kan du ladda ned det som en PDF för utskrift här.

-> Nästa: 4. Radlängd

© 2007 Bokprojektet & Mart Marend