2. Grad/bokstavsstorlek

Det är lätt att inse att textens storlek påverkar läsningen och som en första tanke förefaller det rimligt att tro att en stor text är läsvänligare än en liten. Men riktigt så enkelt är det inte. Här finns en samverkan mellan textens grad (storlek), kägeln (radavståndet), satsytan och radens längd. Framförallt är det textradens längd i antal tecken per rad som styr valet av textens grad.

Graden mäts i punkter (p eller pkt) ett typografiskt mått där det går 12 punkter på en pica. Tidigare använde vi i Sverige och delar av Europa måttet cicero som är något större än pica men då man i USA använder pica och de grafiska programmen har amerikanskt ursprung använder den grafiska industrin så gott som uteslutande pica. Skillnaden är inte stor, 1 pica = 0,94 cicero. För ett fullskaligt exempel på de tre texterna ovan kan du ladda ned det som en PDF för utskrift här.

En text satt i olika typsnitt och samma grad är sällan lika stor. Det har också en historisk koppling där kägelns höjd (radavståndet) avgjorde hur stor texten kunde bli. Den som skapade typsnittet valde hur stor texten skulle se ut. Detta kan du se i exemplet nedan med en text i Helvetica och i Times satta i samma grad. Därför får du ofta experimentera dig fram då du ska välja storleken på din text. En bra utgångspunkt i valet av grad för den löpande brödtexten kan vara mellan 9 och 11 punkter.

De typografiska måtten har en lång historia som sträcker sig långt före boktryckarkonstens tillkomst. Att använda sig av ett måttsystem som är uppdelat till 12 är praktiskt. Det kan jämnt delas till sjättedelar, fjärdedelar, tredjedelar och till hälften. I sammanhanget är centimeter och millimeter alltför trubbiga mått där en pica är 4,23 mm och en punkt 0,353 mm.

-> Nästa: 3. Radavstånd/kägel

© 2007-2008 Bokprojektet & Mart Marend